Do pobrania

 

Formularze VAT (wybrane)

VAT 7 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.

VAT 7K - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 kwietnia 2013r.

VAT UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.

VAT UE wyjaśnienia

VAT Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

VZM-1, VZM-1/A, VZM 1/B, VZM-1/C - Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

 

Formularze PIT (wybrane)

PIT 4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT 36 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.

PIT 36 wyjaśnienia

PIT 36L - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym- obowiązuje od 14 grudnia 2012 r.

PIT 36L wyjaśnienia

PIT 37 -Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - obowiązuje od 14 grudnia 2012 roku.

PIT 37 wyjaśnienia

PIT 38 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym -- obowiązuje od 14 grudnia 2012 roku.

PIT 38 wyjaśnienia

 

Formularze ZUS (wybrane)

ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZWUA - Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń / kontynuowania ubezpieczeń

ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa

ZUS RCA - Imienny raport płatnika składek uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

ZUS RNA - Imienny raport płatnika składek nie uprawnionego do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

ZUS RZA - Imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RSA - Imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

Referencje

Aleksandra Tkaczyk, Bawmy się muzyką:

Biuro księgowe p. Agnieszki Włodarskiej prowadzi sprawy księgowości mojej firmy w pełnym zakresie od 6 lat.

Wszystkie zadania księgowe załatwiane są na bieżąco, rzetelnie i fachowo.

Biuro rozliczało także z powodzeniem roczny, nietypowy projekt ze środków unijnych.

Dodatkowym atutem tego biura jest otwartość pracowników na Klienta i miła atmosfera na co dzień.
Pani Agnieszko, dziękuję za owocną współpracę.