Zakres usług

Podatki:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, sporządzanie i składanie deklaracji,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym.

 

Kadry:

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczenia umów cywilno-prawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • pełna dokumentacja ZUS,
 • sporządzanie deklaracji Pit-4, Pit-11, Pit-40, Pit-8B,
 • elektroniczne przesyłanie danych do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego;

oraz:

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadzanie przekształceń formy prawnej firmy,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • nadzorowanie księgowości w firmie,
 • szkolenia z zakresu obsługi programów księgowych oraz programu Płatnik,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych oraz sporządzanie not odsetkowych,
 • zwroty VATu w budownictwie mieszkaniowym.

Referencje

Aleksandra Tkaczyk, Bawmy się muzyką:

Biuro księgowe p. Agnieszki Włodarskiej prowadzi sprawy księgowości mojej firmy w pełnym zakresie od 6 lat.

Wszystkie zadania księgowe załatwiane są na bieżąco, rzetelnie i fachowo.

Biuro rozliczało także z powodzeniem roczny, nietypowy projekt ze środków unijnych.

Dodatkowym atutem tego biura jest otwartość pracowników na Klienta i miła atmosfera na co dzień.
Pani Agnieszko, dziękuję za owocną współpracę.